De Gempersteeg is een activiteitencentrum voor mensen met een psychosociale gevoeligheid en/of een langdurige psychiatrisch kwetsbaarheid. De Gempersteeg wil via een laagdrempelig en divers aanbod van ondersteunende en activerende activiteiten mensen helpen om terug een eigen plaats te krijgen in de maatschappij en hen opnieuw het gevoel te geven iemand te zijn en erbij te horen.

De Gempersteeg is een samenwerkingsinitiatief tussen:
  • CGG Noord-West-Vlaanderen vzw
  • Beschut Wonen Brugge vzw
  • PZ Onzelievervrouw