De werking van de Gempersteeg berust op vier pijlers : ontmoeting, vrije tijd, werk en vorming.

Vooreerst biedt de Gempersteeg in de cafetaria de mogelijkheid tot ontmoeting en sociaal contact. Bij een drankje en een hapje is er tijd voor een gezellige babbel of een ondersteunend gesprek. Mensen kunnen er een gezelschapsspel, ping-pong of tafelvoetbal spelen, de krant lezen, of gewoon meegenieten van de sfeer.

Daarnaast kunnen de bezoekers meedoen aan begeleide vrijetijdsateliers zoals  handwerk, crea-activiteiten en begeleide sport en spel sessies. Begeleide daguitstappen en een jaarlijkse drie-daagse maken ook deel uit van het aanbod.

De werkateliers hebben eveneens een gevarieerd aanbod: wenskaarten verpakken, mailing werk, handambachtelijke activiteiten zoals kaarsen gieten , tuinwerk, kookactiviteiten, houtbewerking, begeleid vrijwilligerswerk  ...

Via het uitvoeren van eenvoudige opdrachten vinden mensen een zinvolle en structurerende tijdsinvulling en leren ze hun eigen mogelijkheden opnieuw ontdekken en ontwikkelen.

De pijler vorming krijgt invulling via gezondheidsvoorlichting, info-sessies, het trainen van sociale vaardigheden, een cursus werken met de computer, begeleide culturele activiteiten, ...


 
Weekschema
 
Maandag

 
Dinsdag   

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
8u30 tot 11u30  Vrije ontmoeting
10h00 - 13h00
Iedereen welkom!                        
Werkatelier
Werkatelier

Tuinatelier of houtatelier
WerkatelierGesloten
11u30 tot 13u30 Open vanaf 13.00u Warme maaltijd

Ontmoeting

Warme maaltijd

Ontmoeting
Warme maaltijd

Ontmoeting
Open vanaf 12.15u
Warme maaltijd
Ontmoeting
13u30 tot 16u Kookatelier

Tuinatelier of houtatelier

Werkatelier
Handwerkatelier

Ontmoeting

Vrije tijd en vorming
Ontmoeting

Vrije tijd en vorming
Ontmoeting

Vrije tijd en vorming

Tuinatelier of houtatelier
Ontmoeting

Vrije tijd en vorming
Trajectbegeleiding

Naast de inschakeling in het eigen aanbod stelt de Gempersteeg zich ook tot doel  mensen te oriënteren en te begeleiden naar activiteiten in de stad op vlak van ontmoeting, vrije tijd, werk en vorming  zoals dienstencentra, arbeidszorg, vrije tijd- en sportclubs, vormingscentra, culturele voorstellingen, verenigingsleven, sociaal restaurant, vrijwilligerswerk, ...

Om deel te nemen aan de activiteiten van de Gempersteeg wordt een lidgeld van 5 € per maand betaald. Dit lidgeld staat symbool voor het persoonlijk engagement van de bezoeker.


Externe vrijwilligers

Het activiteitencentrum doet beroep op externe vrijwilligers voor:

        Bar en ontmoeting

        Werkateliers

        Computerles

                    

Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de ondersteuning en uitbouw van de activiteiten in de Gempersteeg.


Onze folder kunt u hier downloaden